O Kancelarii Czynno�ci Op�aty Kontakt

U�yteczne linki:

Elektroniczna Ksi�ga Wieczysta - ekw.ms.gov.pl

Wyszukiwarka KRS - www.krs.ms.gov.pl

S�d Rejonowy dla �odzi - �r�dmie�cia - XVI Wydzia� Ksi�g Wieczystych - lodz.sr.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwo�ci - lista t�umaczy przysi�g�ych - ms.gov.pl

Krajowa Rada Notarialna - krn.org.pl

Linki