Czynno�ci Op�aty Kontakt

Użyteczne linki:

Elektroniczna Księga Wieczysta - ekw.ms.gov.pl

Wyszukiwarka KRS - www.krs.ms.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych - lodz.sr.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości - lista tłumaczy przysięgłych - ms.gov.pl

Krajowa Rada Notarialna - krn.org.pl

Linki - notariusz Łódź