90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 510 873 091 kancelaria@notariusz-lodz.com

Kancelaria Notarialna Łódź Umowy - Akty notarialne - Testamenty - Darowizny

Do zakresu usług świadczonych przez kancelarię należą: 

sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy darowizny,
 • umowy spółki,
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • umowy warunkowe,
 • umowy zamiany,
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
 • testamenty,
 • umowy działu spadku,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • poświadczanie dokumentów, doręczanie oświadczeń,
 • sporządzanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na życzenie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • wykonywanie innych czynności określonych w przepisach.
90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 kancelaria@notariusz-lodz.com 510 873 091