90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 510 873 091 kancelaria@notariusz-lodz.com

Koszt notariusza przy zakupie mieszkania

 • Home
 • Koszt notariusza przy zakupie mieszkania: Ile wynosi? Od czego zależy?

Koszt notariusza przy zakupie mieszkania: Ile wynosi? Od czego zależy?

Umowa sprzedaży – potocznie określana mianem umowy kupna-sprzedaży – jest jedną z najczęściej zawieranych umów w kancelarii notarialnej. Decyduje o tym m.in. fakt, iż umowy których przedmiotem jest nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wiąże się oczywiście z pewnymi kosztami. Z jakimi opłatami musimy się liczyć? Jaki jest koszt notariusza przy zakupie mieszkania?

Ile kosztuje notariusz przy zakupie mieszkania?

Na opłaty notarialne związane z zakupem mieszkania na rynku wtórnym składa się kilka elementów. Część z nich przekłada się na koszty stałe, a część jest zmienna i zależy od wartości umowy. Za co dokładnie płacimy u notariusza?

Lista opłat notarialnych obejmuje:

 • taksę notarialną,
 • koszt odpisu aktu notarialnego,
 • stałe opłaty sądowe,
 • opłaty dodatkowe.

Taksa notarialna: Ile wynosi?

Maksymalną wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W praktyce oznacza to, że notariusz nie może pobrać opłaty wyższej niż wskazana w rozporządzeniu. Może jednak pobrać opłatę niższą. Znajomość stawek maksymalnych daje klientowi możliwość negocjacji taksy w sytuacji, w której stawka wyda się nam zbyt wygórowana.

Stawki określone rozporządzeniem są uzależnione do wartości przedmiotu umowy i kształtują się w następujący sposób:

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Co ważne, w sytuacji w której czynności prawne są dokonywane pomiędzy osobami z I grupy podatkowej, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 7500 zł.

Opłaty dodatkowe: Ile wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych?

W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, nabywca nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu PCC. Wynika to z faktu, iż wniesiona przez niego opłata jest ceną brutto. Rozliczenia podatkowe w tym przypadku leżą po stronie dewelopera. Nabywcy mieszkań z rynku wtórnego zobowiązani są natomiast do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji. Podatek opłacany jest w kancelarii notarialnej.

90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 kancelaria@notariusz-lodz.com 510 873 091