90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 510 873 091 kancelaria@notariusz-lodz.com

Spadek u notariusza

  • Home
  • Spadek u notariusza: Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe w Kancelarii Notarialnej?

Spadek u notariusza: Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe w Kancelarii Notarialnej?

Stwierdzenie prawa do spadku po zmarłym wymaga przeprowadzenia postępowania spadkowego. Postępowanie takie można przeprowadzić w sądzie lub kancelarii notarialnej. Postępowanie przed sądem wiąże się z wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Analogicznym dokumentem wystawianym przez notariusza jest akt poświadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez KRN (Krajowa Rada Notarialna) ma moc prawną prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Na wstępie na naszą uwagę zasługuje jedna, bardzo ważna kwestia. W sytuacji, w której otrzymujemy spadek u notariusza możemy:

  • złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku,
  • złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku (nie jest ono wymagane),
  • przeprowadzić sprawę spadkową.

Aby przeprowadzić sprawę spadkową w kancelarii notarialnej niezbędne jest zgodne stawiennictwo wszystkich spadkobierców – spadkobierców branych pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi – oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania spadkowego obejmują:

  • testamentu spadkodawcy (jeżeli taki sporządził),
  • odpisu aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisów aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców,
  • dokument urzędowy, z którego wynikać będzie PESEL spadkodawcy.

Niezbędne będzie również podanie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem. Co ważne, w przypadku kiedy w skład spadku wchodzi nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta, spadkobiercy mają obowiązek niezwłocznie złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.

Przebieg postępowania

W pierwszej kolejności notariusz sporządza protokół dziedziczenia, w którym spadkobiercy składają zapewnienia spadkowe. Na tej podstawie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. W akcie wskazani zostają spadkobiercy oraz wysokość ich udziałów w spadku. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament notariusz sporządzi również protokół otwarcia testamentu.

Następnie akt poświadczenia dziedziczenia jest rejestrowany w Rejestrze Spadkowym. Proces rejestracji polega na wprowadzeniu za pomocą systemu teleinformatycznego danych wynikających z aktu poświadczenia dziedziczenia. Rejestracja aktu w Rejestrze Spadkowym jest odpłatna. Po sporządzeniu aktu poświadczeniu dziedziczenia nabycie spadku należy zgłosić do Urzędu Skarbowego.

90-420 Łódź | ul. Andrzeja Struga 7 lok. 4 kancelaria@notariusz-lodz.com 510 873 091